Άρθρα

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου Σύρου

ZOE Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως- ZOE ΣΥΡΟΥ (Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ)

ΣΥΡΟΣ: Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)

Στο χάρτη με κίτρινο χρώμα οι ZOE και με πράσινο χρώμα οι Αρχαιολογικοί χώροι

Στο χάρτη με κίτρινο χρώμα οι ZOE και με πράσινο χρώμα οι Αρχαιολογικοί χώροι

Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), του Ν. 1337/83, άρθρο 29 παράγραφος 2 (ΦΕΚ33/Α/83), είναι ζώνες προστασίας, που καθoρίζονται κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου 1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και αποσκοπούν στην «άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό». Χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός εφαρμογής, για τη θεσμοθέτηση των προτάσεων των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ),και εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα.

Η ΕΧΜ είναι μία διαδικασία για τον ορθολογικό σχεδιασμό μιας ευαίσθητης και προβληματικής περιοχής με στόχο την ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του φυσικού–ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην περιοχή μελέτης εξετάζονται όλα τα δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γίνονται προτάσεις που αφορούν την ρύθμιση των όρων δόμησης και των χρήσεων γης, τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, λειτουργιών και έργων τεχνικής υποδομής, καθορίζοντας και οριοθετώντας ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι μελέτες αυτές βρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Χωροταξίας καθώς επίσης στην Βιβλιοθήκη του Υπουργείου και στη Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

πηγή: Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στην Απάνω Μεριά ΖΟΕ έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές:

2γ. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει από τη θάλασσα βόρεια και εξωτερικά από το ακρωτήριο Τράχηλος εκτείνεται μέχρι την κορυφή του λόφου Δελφινίου και από εκεί παράλληλα με τη ακτή σε απόσταση 500 μ. από αυτήν κατεβαίνει νότια μέχρι να καταλήξει στα βόρεια όρια του οικισμού Κινίου και από κει δυτικά, ακολουθώντας τα όρια στη θάλασσα.

2δ. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει απέναντι από τη νησίδα Βαρβαρούσας, ανεβαίνει στην κορυφή του λόφου Δελφινίου και από κει εκτείνεται βόρεια παράλληλα με την ακτή, σε απόσταση 500 μ. από αυτήν μέχρι το βόρειο χείμαρρο που καταλήγει στον όρμο Αετού.

2ε. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει από τον κολπίσκο νότια του όρμου Λίας κάθετα στην ακτή, ανεβαίνει στο όρος και από κει εκτείνεται βόρεια παράλληλα με την ακτή σε απόσταση 500 μ. από αυτήν, φτάνει στα 3 λαγκόνια του κόλπου Γραμμάτων και καταλήγει στη θάλασσα στο μεσαίο από αυτά.

3α. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται από τη θάλασσα και βορειοανατολικά από το δεύτερο (μεσαίο) λαγγόνι του κόλπου των Γραμμάτων, ανεβαίνει βορειοανατολικά και στρέφεται δυτικά παράλληλα με την ακτή σε απόσταση 250 μ. από αυτήν και καταλήγει στη θάλασσα κάθετα στην ακτή στον γκρεμό των Γραμμάτων.

Back to top