Πρακτική Άσκηση

H ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά, ζητά άτομα για πρακτική άσκηση, για να προσφέρουν σημαντική υποστήριξη στο έργο της.

Σε αυτή τη φάση αναζητούμε ασκούμενους από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για το ΤΜΣΠΣ είναι ένας μήνας πλήρους απασχόλησης ή δύο μήνες μερικής απασχόλησης.

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας υπάρχει η δυνατότητα ο/η ασκούμενος/η να δουλεύει ως επί το πλείστον από το σπίτι, με σταθερή την δια ζώσης συνάντηση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στο γραφείο της ΚΟΙΝΣΕΠ στην Άνω Σύρο.

Το αντικείμενο αυτής της πρακτικής άσκησης είναι η σχεδίαση υπηρεσιών και η σχεδίαση εμπειριών. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση οι φοιτητές θα συνεργαστούν με τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ για να σχεδιάσουν ένα πρότυπο διοργάνωσης διαδραστικών περιηγήσεων στην Απάνω Μεριά της Σύρου με τρόπο που θα αναδεικνύει των φυσικό, γεωλογικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής και ταυτόχρονα θα προσφέρει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας στον επισκέπτη.

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Για πληροφορίες σχετικά με την αμοιβή της πρακτικής άσκησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής της σχολής σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ή να επικοινωνήσετε στο e-mail: info[παπάκι]apanomeria.org

Back to top