Θέσεις εργασίας

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις θέσεις εργασίας στην ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά, που είναι ανοιχτές για αιτήσεις.

 


 

10/1/2023

Project Assistant

Ο/H Project Assistant θα συμμετάσχει στην ομάδα έργου του προγράμματος Έρευνας και Εθελοντισμού της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά η οποία συ-σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα, το οποίο αφορά ερευνητές και εθελοντές από όλο τον κόσμο.

Ο/H Project Assistant θα επιβλέπει την καθημερινή υλοποίηση του προγράμματος, θα διαχειρίζεται τους συμμετέχοντες σε αυτό και θα συμμετάσχει σε άλλες δράσεις της ΚΟΙΝΣΕΠ, σχετικές με τους σκοπούς της.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Τόπος απασχόλησης: Ερμούπολη, Σύρος, Ελλάδα. Δια ζώσης εργασία.

Χρόνος απασχόλησης: Μερική απασχόληση (πενθήμερο πεντάωρο), πρωινές ώρες

Ιδανική ημερομηνία έναρξης: 1/2/2023

Σχέση εργασίας: Μισθωτή, αορίστου χρόνου

Μισθός: Βασικός

To εργαζόμενο άτομο μπορεί -και το ενθαρρύνουμε- να γίνει μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ και να συμμετάσχει ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη διοίκηση του συνεταιρισμού.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και έρευνας, συγκεκριμένα: 
  • Εποπτεία και επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνουν οι εθελοντές/ερευνητές.
  • Υποστήριξη του έργου των εθελοντών/ερευνητών σε καθημερινό και πρακτικό επίπεδο.
  • Υποστήριξη του έργου της Admissions Manager (διαχείριση επικοινωνιών με ενδιαφερόμενους και δημιουργία νέων καναλιών προώθησης του προγράμματος)
  • Υποστήριξη περαιτέρω δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας με συνεργαζόμενους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλους συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα

 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εξοικείωση με το Google Drive καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης/παρακολούθησης έργου (Trello, κ.λπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
 • Εμπειρία διαχείρισης/ηγεσίας πολυπολιτισμικών ομάδων
 • Εμπειρία στην ομαδική εργασία
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
 • Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία (πχ. συμμετοχή σε δράσεις, ομάδες, ακαδημαϊκή ενασχόληση κλπ)

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ξένες γλώσσες επιπλέον των Αγγλικών
 • Εμπειρία εθελοντισμού
 • Γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών
 • Εμπειρία σε εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Στείλτε μας το βιογραφικό σας (max 1 σελίδα) και σύντομη επιστολή που θα περιγράφετε τους λόγους που ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση και την καταλληλότητά σας για αυτή (max 1 σελίδα) στο info@apanomeria.org υπόψη Ηώς Σταυρίδη, με θέμα “Project Assistant_Το όνομα σας” μέχρι τις 25/1/2022.

Back to top