Εργαστήριο Precious Plastic

Το παγκόσμιο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης μας απασχολεί όλους. Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ευαισθητοποιείται, αναζητά λύσεις και αναλαμβάνει δράση.

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης, το παγκόσμιο εγχείρημα ανοιχτού σχεδιασμού “Precious Plastic”, βασίζεται στους ανθρώπους για να επιφέρει την απαραίτητη αλλαγή. Ξεκίνησε από έναν φοιτητή του πανεπιστημίου του Eindhoven το 2012 και σήμερα έχει φτάσει σε όλον τον πλανήτη, δημιουργώντας ένα “σύμπαν” από ανθρώπους και ομάδες. Είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων, μηχανών, πλατφορμών και γνώσεων με σκοπό να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό παγκόσμιο σύστημα ανακύκλωσης μη-βιομηχανικής κλίμακας και χαμηλού κόστους.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά, αναγνωρίζοντας την σημασία της ανάληψης δράσης σε τοπικό επίπεδο και εμπνεόμενη από τη φιλοσοφία του Precious Plastic, θέλησε να γίνει μέρος της παγκόσμιας αυτής κοινότητας και κατασκεύασε το 2019 τέσσερα μηχανήματα (μηχάνημα θρυμματισμού, πρέσα και δύο μηχανήματα έγχυσης ελεύθερης ροής και με καλούπια). Την κατασκευή των μηχανημάτων χρηματοδότησε το Cyclades Preservation Fund, το οποίο συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά για την εκπαίδευση στην ανακύκλωση μέχρι και σήμερα. CPF Logo

Τα μηχανήματα στεγάστηκαν στη Βαρδάκειο σχολή και η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αγκαλιάσει το εργαστήριο, χρησιμοποιώντας το για έρευνα και πειραματισμό και ήδη από το εργαστήριο εκπονήθηκαν δύο, βαθμολογημένες με άριστα, πτυχιακές εργασίες.

 

 

Στόχος μας είναι να ενισχυθούν και να επεκταθούν οι συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσω του εργαστηρίου Precious Plastic της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά, ώστε να καταστήσουμε τη Σύρο ένα υπόδειγμα εκπαίδευσης και δημιουργίας μέσω της ανακύκλωσης.

Back to top