Σχετικά με μας

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Απάνω Μεριά, ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Απάνω Μεριά. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο πλούτος και η ομορφιά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Προστατευόμενης Περιοχής της Σύρου. Ο Συνεταιρισμός απαρτίζεται από 25 μέλη και έχει έδρα την Άνω Σύρο.
Back to top