Άρθρα

Πρόσκληση για την διεξαγωγή τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ

Πρόσκληση για την διεξαγωγή τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ με επωνυμία:

Κοιν.Σ.Επ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας για την Δημιουργία, Διαχείριση και Προστασία του Περιβαλλοντικού Πάρκου Απάνω Μεριάς νήσου Σύρου.

Καλούνται τα καταστατικά μέλη της παραπάνω ΚοινΣΕπ σε τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ανακοίνωση απολογισμού  παρελθόντων ετών και προγραμματισμού έτους 2019 και παραίτηση απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής
  2. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής
  3. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή της Δ.Ε.
  4. Διεξαγωγή εκλογών νέας Δ.Ε. με ψηφοδέλτια και σταυρούς (ένα ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους και μέχρι 3 σταυρούς). Θα επακολουθήσει η συγκρότηση σε σώμα της νέας Δ.Ε.
  5. Συζήτηση και υποβολή ιδεών για το μέλλον της ΚΟΙΝΣΕΠ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο χώρο την 11/9/2019. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1667/1986 «Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες (18/9) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά».

Ερμούπολη, 24.08.2019

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.
Χρυσάνθη Ζαράρη

Back to top