Άρθρα

Πολλαπλά οφέλη για τη Σύρο

Θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Το αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σύρο έγινε αποδεκτό από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της στο σχολικό συγκρότημα των Λυκείων στο Μάννα.

Την πρόταση του Προϊσταμένου της Δ.Δ.Ε Χρήστου Μιχαλόπουλουγνωστοποίησε η πρόεδρος της Επιτροπής Θωμαή Μενδρινού, αναφέροντας τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία μίας τέτοιας δομής στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, με προτεινόμενη έδρα την Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία.

Όπως υπογραμμίστηκε, η ίδρυση ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σύρο θεωρείται αναγκαία με δεδομένο ότι, εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους, αντιμετωπίζοντας με σύγχρονο πνεύμα προβλήματα της νησιωτικότητας.

Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα περιβάλλοντος

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελούν αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας με πολλαπλούς ρόλους. Απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, μέσω βιωματικών προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφορία, αλλά και σε ενήλικες με επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του τοπικού περιβάλλοντος.

Το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λειτούργησε το 1993, στην Κλειτορία Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ο θεσμός εδραιώθηκε και παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των Κ.Π.Ε. στη χώρα (Αργυρούπολη, Καστοριά, Κόνιτσα, Κορδελιό, Μουζάκι Σουφλίου). Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 53 ΚΠΕ.

Οι δομές υποδέχονται στις εγκαταστάσεις τους τμήματα 30-40 μαθητών με 3-4 συνοδούς εκπαιδευτικούς (από σχολικές μονάδες όλης της Ελλάδας), τα οποία συμμετέχουν σε μονοήμερα ή πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η Παιδαγωγική Ομάδα του κάθε Κ.Π.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων (Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση) και είναι 5μελής-8μελής.

Βασικός στόχος των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Τα Κ.Π.Ε. έχουν στόχο να κινητοποιήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά, έφηβους αλλά και την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής, ούτως ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στην ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής. Οι δράσεις που υλοποιούνται στα Κ.Π.Ε. έχουν στο επίκεντρό τους τη βιωματική μάθηση και δίνουν έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών.

Ειδικότερα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μονοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαίδευση μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε θέματα φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και παράγεται εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό. Επιπλέον, αναπτύσσονται και συντονίζονται θεματικά δίκτυα τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεργασιών, υλοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, σχεδιάζονται δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων, οργανώνονται εκδηλώσεις για το περιβάλλον και προωθείται η έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η θεματολογία των δράσεων που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεμένη και έχει άμεση συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών στις οποίες βρίσκονται τα Κέντρα. Ενδεικτικά, διαπραγματεύονται θέματα: αειφόρου ανάπτυξης, βιοποικιλότητας, γεωπεριβάλλοντος, διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων (εδάφους, υδάτινων πόρων κλπ), ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Η Σύρος πληροί τις προϋποθέσεις

Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων εκτιμά ότι η δημιουργία ενός αντίστοιχου Κέντρου στη Σύρο θα ενισχύσει την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας του Νομού στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης με ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Προσθέτει δε, ότι με έδρα το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων, το έργο του Κ.Ε.Α. θα διευκολυνθεί σημαντικά και θα καταστεί αποτελεσματικότερο στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με σύνδεση της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής διάστασης της κυκλαδίτικης κοινωνίας. Σε αυτό συνάδει και η γεωγραφική θέση της Σύρου τόσο στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, όσο και στο Νότιο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει στη σχετική πρόταση, η Σύρος διαθέτει αφενός αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και αφετέρου σημαντικούς φορείς(κυβερνητικούς και μη) με τους οποίους το Κ.Ε.Α. μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί στο πνεύμα της αειφορίας, επιδιώκοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κυκλαδίτικης κοινωνίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, το Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων, το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη κ.α.

Η λειτουργία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία στη Σύρο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση ποιοτικού μαθητικού τουρισμού για το νησί, στην επιμήκυνση καθ’ όλο το σχολικό έτος της μαθητικής τουριστικής περιόδου, στην προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Σύρου, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων μαθητών και ενηλίκων με στόχο την ενεργή τους συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και την κατάκτηση γνώσεων για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και τέλος, στην επιμόρφωση και  ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε. και εκπαίδευσης για την αειφορία, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους τις παραπάνω γνώσεις στην τάξη.

Προτεινόμενη έδρα η Έπαυλη Τσιροπινά

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης γνωμοδότησαν θετικά για την ίδρυση ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σύρο, καθώς και για την παραχώρηση της πρώην αίθουσας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ποσειδωνίας στην Έπαυλη Τσιροπινά, ενός χώρου 30 τ.μ., με στόχο τη μόνιμη λειτουργία του.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Θωμαή Μενδρινού ότι τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου θα καλύπτονται τόσο από σχετική κρατική επιχορήγηση, όσο και από το ποσό που θα διαθέτει ο Δήμος ετησίως για το σκοπό αυτό.

Τέλος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη συμφώνησαν στη διερεύνηση της δυνατότητας φιλοξενίας μαθητικών ομάδων που θα επισκέπτονται το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία από άλλες περιοχές της Ελλάδας σε κάποιον χώρο, που πληροί τις προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, όπως το Κατασκηνωτικό Κέντρο του Αγίου Παύλου (κατόπιν συνεννόησης με την Καθολική Επισκοπή), ή τον Κατασκηνωτικό Χώρο των Φρερ στο Κίνι (κατόπιν παραχώρησής του από το Ιδιωτικό Σχολείο «Ο Άγιος Γεώργιος»).

 

Δημοσίευση στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη στις 20 Σεπτεμβρίου 2018

Back to top