Άρθρα

Μελέτη προσδιορισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε τρία κύρια μονοπάτια στην Απάνω Μεριά της νήσου Σύρο

 

CPF LogoCyclades Preservation Fund

2018 – Μελέτη προσδιορισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε τρία κύρια μονοπάτια στην Απάνω Μεριά της νήσου Σύρου.

Η προσπάθεια για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών της Απάνω Μεριάς της Σύρου έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Την τελευταία όμως διετία απέκτησε πιο συντονισμένο χαρακτήρα με μια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός την ευαισθητοποίηση ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας του νησιού και αφετέρου την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με κορυφαία την ίδρυση της ΚΟΙΝΣΕΠ με το διακριτικό τίτλο «Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς Σύρου» και την ένταξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου του έργου «Δράσεις αξιοποίησης της Γεωλογικής ιστορίας με σκοπό την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στη Σύρο» προϋπολογισμού 367.000 €.

To CPF αντιλαμβανόμενο από την πρώτη στιγμή τη δυναμική και την προοπτική του εγχειρήματος, τάχθηκε αμέσως στο πλευρό μας, συμβάλλοντας με έναν συγκεκριμένο και καθοριστικό τρόπο στην προετοιμασία για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Με τη χρηματοδότηση που προσέφερε στην ΚΟΙΝΣΕΠ, εκπονήθηκε μελέτη με την οποία προσδιορίστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεωδιαδρομών που θα δημιουργηθούν. Έτσι είμαστε πλέον σε θέση να προσεγγίσουμε τους ιδιοκτήτες και να εξασφαλίσουμε μέσα από συναινετικές διαδικασίες τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του οράματος της ανάδειξης και αξιοποίησης της Απάνω Μεριάς με όρους σεβασμού στην πολυποίκιλη κληρονομιά της περιοχής.

 

Back to top