Άρθρα

Γενική Συνέλευση των Μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ

Αγαπητά μέλη,

Την Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιήσουμε στην Απάνω Μεριά την ετήσια Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός) 2020 και Απολογισμός Δράσεων
  2. Έγκριση Νέων Μελών
  3. Παύση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, ανασυγκρότηση της ΔΕ και τυπική διαγραφή μετά την απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας. Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου στην Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Νότιου Αιγαίου
  4. Προγραμματισμός εργασιών & δράσεων έτους 2021 & 2022
  5. Τροποποίηση καταστατικού

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email μας

Με εκτίμηση,

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος   

Ηώ Σταυρίδη    

Back to top