Άρθρα

Έκθεση Ορνιθολογικής – Βόρεια Σύρος και νησίδες

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.

Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας.

Φάκελος περιοχής:
GR4220032 Βόρεια Σύρος και νησίδες

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Back to top