Άρθρα

Τι είναι τo δίκτυο NATURA 2000

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώθηκε ότι η γενική κατάσταση διατήρησης ενός συγκεκριμένου αριθμού οικοτόπων και ειδών,των λεγόμενων κοινοτικού ενδιαφέροντος (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης),επιδεινώνεται προοδευτικά με κίνδυνο να οδηγήσει σε μια μη αναστρέψιμη απώλεια σημαντικού μέρους της βιοποικιλότητας. Για να προληφθεί αυτός ο κίνδυνος, κρίθηκε απαραίτητη η ίδρυση ενός οικολογικού συνεκτικού δικτύου που θα διασφαλίζει τους […]

Read More

Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα

(Νοέμβριος 2012) Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περιοχών (Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας – Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και Ζωνών Ειδικής Προστασίας), το οποίο λειτουργεί µε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις περιοχές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα διαχείρισης, να αποφεύγεται η υποβάθµιση και η σηµαντική όχληση και να εφαρµόζεται η δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων, σχεδίων, έργων και […]

Read More

Έκθεση Ορνιθολογικής – Βόρεια Σύρος και νησίδες

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας. Φάκελος περιοχής: GR4220032 Βόρεια Σύρος και νησίδες Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Read More

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Απάνω Μεριάς Σύρου

Στην Απάνω Μεριά βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι σημαντικότεροι και πιο γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι της Σύρου: Η Χαλανδριανή με το πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο και τους 600 και πλέον ανασκαμμένους τάφους, Το Καστρί, ακρόπολη και οικισμός της ίδιας περιόδου. Ο όρμος των Γραμμάτων με τις χαραγμένες στους βράχους επιγραφές της ελληνιστικής και της βυζαντινής περιόδου, Η σπηλιά του Φερεκύδη […]

Read More

Οι πρώτοι κάτοικοι της Σύρου

του François Aron   O Γάλλος αρχαιολόγος, François Aron, περιηγήθηκε τη Σύρο, στη δεκαετία του 1980, και κάνοντας επιφανειακή έρευνα προσπάθησε, βάσει των αρχαιολογικών ευρημάτων, να εντοπίσει προϊστορικές θέσεις κατοίκησης στο νησί. Τα συμπεράσματα της έρευνάς του αυτής δημοσιεύτηκαν το 1995 στο περιοδικό Συριανά Γράμματα, τ. 30, από όπου σταχυολογήσαμε τα σχετικά με την Επάνω Μεριά ευρήματά […]

Read More

Οι ανασκαφές στη Χαλανδριανή

του Χρίστου Τσούντα   Το 1899 ο Χρίστος Τσούντας δημοσίευσε στην Αρχαιολογική Εφημερίδα τα αποτελέσματα των ανασκαφών που έκανε στη Χαλανδρινή, όπου και ανέσκαψε 600 περίπου τάφους της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής (2.700 περίπου π.Χ.) Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε την ανακοίνωσή του από εδώ

Read More

Ο αρχαιολογικός χώρος της Χαλανδριανής – Καστριού

Οι θέσεις και η χρονολόγησή τους της Μαρίζας Μαρθάρη Η Χαλανδριανή και το Καστρί βρίσκονται στα βορειοανατολικό παράλια της ορεινής Βόρειας Σύρου ή Απάνω Μεριάς. Αγναντεύουν την Τήνο και την Άνδρο. Χάλανδρα ονοµάζεται µικρό εύφορο οροπέδιο που εκτείνεται ως τη θάλασσα µε δύο βραχώδεις κλιτύες. Στο ψηλότερο σηµείο του στα νότια υπάρχει ναΐδριο της Παναγίας […]

Read More

“Χαλαντριανή”

του Τάσου Κάρτα   ΧΑΛΑΝΤΡΑ = (παρά Συρίοις) ερείπια. ΧΑΛΩ + ΑΝΤΡΑ = χαλώ τα άντρα / σπήλαια / ερείπια / τάφους – τοποθεσία κάτω από την Παναγία της Κοίμησης. Εδώ βρέθηκαν ερείπια, τάφοι και κοσμήματα μέσα σ’ αυτούς που αποδεικνύουν την ύπαρξη Αρχαίας Πόλεως και μεγάλης. Α. Το 1862 ο Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ που ερεύνησε […]

Read More

Νεκροταφείο Άγιου Λουκά (Άι Λούκας)

υπό Χρ. Τσούντα “…Άλλο νεκροταφείον των αυτών χρόνων ανεκαλύφθη παρά τον όρμον του Αγίου Λουκά εις τα βορειοδυτικά της νήσου, ολίγον νοτιώτερον του όρμου των Γραμμάτων. Ενταύθα ανέσκαψα 94 τάφους κειμένους πάντας πλησίον αλλήλων, πλην ενός, όστις ανεκαλύφθη εις ικανήν από των λοιπών απόστασιν. Το σχήμα αυτών και τα κτερίσματα ήσαν όμοια τοις των τάφων […]

Read More

Σπηλιά Φερεκύδη

Φερεκύδης ο Σύριος Αποσπάσματα από το βιβλίο του Ευάγγελου Ν. Ρούσσου, για το φιλόσοφο Φερεκύδη που γεννήθηκε στη Σύρο τον 6ο π.Χ. αι. “Η παράδοση για ηλιοτρόπιον εν Σύρω σαν έργο του Φερεκύδη πρέπει να έχει αφετηρία την οδυσσειακή περιγραφή της ομηρικής Συρίης (Σύρου), που βρίσκεται Ορτυγίης καθύπερθεν όθι τροπαί ηελίοιο Στην Ορτυγία (Δήλο) πιο […]

Read More
Back to top