Άρθρα

Η πανίδα της Σύρου σήμερα

του Αχιλλέα Δημητρόπουλου

ΕΙΔΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2016

 Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται μεταναστευτικά είδη που περνούν από τη Σύρο και παρατηρούνται κατά την αποδημία, αλλά δεν φωλιάζουν εδώ. Δεν περιλαμβάνονται επίσης είδη που είναι χειμερινοί ή σποραδικοί επισκέπτες, καθώς και τα είδη που αναφέρονται στη βιβλιογραφία πριν το 2000˙ οι αναφορές αυτές θα αποτελέσουν το αντικείμενο άλλων δημοσιεύσεων, στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να γνωρίζουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη Σύρο.

Οικογένεια Phalacrocoracidae

             Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)                                  Καλικατσού, Θαλασσοκόρακας

Buteo buteo-γερακίνα

Οικογένεια Accipitridae

            Buteo buteo (Linnaeus, 1758)                                                          Γερακίνα

            Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)                                                Χρυσαετός

Οικογένεια Falconidae

           Falco tinnunculus Linnaeus, 1758                                                    Γκαντηνέλος, Βραχοκιρκίνεζο

           Falco peregrinus            Tunstall, 1771                                                       Πετρίτης

Οικογένεια Phasianidae

           Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)                                                  Ορτύκι

           Alectoris chukar (J. E. Gray, 1830)                                                    Νησιώτικη Πέρδικα

Οικογένεια Laridae

           Larus cachinnans Pallas, 1811                                                          Ασημόγλαρος

Οικογένεια Columbidae

           Columba livia J. F. Gmelin, 1789                                                      Αγριοπερίστερο

           Steptopelia decaocto (Frivaldzsky, 1838)                                       Δεκαοχτούρα

Οικογένεια Tytonidae

           Tyto alba (Scopoli, 1769)                                                                   Τυτώ

Athene noctua

Οικογένεια Strigidae

           Athene noctua Scopoli                                                                        Κουκουβάγια

           Otus scops (Linnaeus, 1758)                                                              Γκιώνης

            Asio otus (Linnaeus, 1758)                                                                Νανόμπουφος

Οικογένεια Caprimulgidae

           Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758                                         Πλάνος

Οικογένεια Apodidae

           Apus apus (Linnaeus, 1758)                                                              Σταχτάρα

           Apus pallidus (Shelley, 1870)                                                            Ωχροσταχτάρα

Οικογένεια Alaudidae

           Galerida  cristata (C. L. Brehm, 1841)                                           Κατσουλιέρης

Οκογένεια Turdidae

          Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)

         Monticola solitarius

          Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)                                              Μέρουπας

          Turdus merula Linnaeus, 1758                                                          Κότσυφας

Οικογένεια Sylviidae

           Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin, 1789)                                     Μαυροπούλι, Μαυροτσιροβάκος

Οικογένεια Corvidae

           Corvus corone Linnaeus, 1758                                                          Κουρούνα

           Corvus corax Linnaeus, 1758                                                            Κόρακας

Οικογένεια Passeridae

           Passer domesticus (Linnaeus, 1758)                                                Σπουργίτης

           Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)                                        Χωραφοσπουργίτης

Οικογένεια Fringillidae

           Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)                                                  Φλώρος

           Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)                                              Καρδερίνα

           Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)                                           Φανέτο

Οικογένεια Emberizidae

           Emberiza calandra Linnaeus, 1758                                                 Τσιφτάς

ΑΜΦΙΒΙΑ & ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

 ΑΝΟΥΡΑ

ΑΜΦΙΒΙΑ 

Οικογένεια Bufonidae

           Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)                                         Πρασινόφρυνος

Οικογένεια Ranidae

          Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940)                                         Βάτραχος

ΕΡΠΕΤΑ 

ΝΕΡΟΧΕΛΩΝΕΣ 

Οικογένεια Emydidae

           Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)                                    Γραμμωτή Νεροχελώνα

ΣΑΥΡΕΣ 

Οικογένεια Gekkonidae

           Cyrtopodion kotschyi (Steindachner, 1870)                                 Σαμιαμίδι

           Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)                                        Μολυντήρι

P1030924

Οικογένεια Lacertidae

           Lacerta trilineata Bedriaga, 1886                                                   Κολοσαύραδος

           Podarcis erhardii (Bedriaga, 1882)                                                 Σιλιβούτι

Οικογένεια Scincidae

           Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory, 1833                                    Κλειδάκι της Παναγιάς (ή του Άη-Γιάννη),  Αβλέφαρος                                                                                                           

           Chalcides ocellatus (Forsskal, 1775)                                               Λιακόνι

ΦΙΔΙΑ 

Οικογένεια Colubridae

           Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)                                                Έφιος

           Natrix natrix (Linnaeus, 1758)                                                          Νερόφιδο, Φουρνοφάισα

           Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)                                           Αγιόφιδο

           Zamenis situlus (Linnaeus, 1758)                                                     Σπιτόφιδο

P1120898 (2)

Οικογένεια Viperidae

           Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)                                              Οχιά, Όχεντρα

ΧΕΡΣΑΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Οικογένεια Erinaceidae

           Erinaceus concolor Martin, 1838                                                     Σκαντζόχοιρος

Οικογένεια Muridae

           Rattus rattus (Linnaeus, 1758)                                                         Αρουραίος

           Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)                                           Δεκατιστής

           Mus domesticus Rutty, 1772                                                            Ποντικός

Οικογένεια Mustelidae

           Martes foina (Erxleben, 1777)                                                          Ατσίδα, Πετροκούναβο

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΟ

 Οικογένεια  Phocidae

           Monachus monachus (Hermann, 1779)                                           Μεσογειακή Φώκια

ΚΗΤΩΔΗ

Οικογένεια Balaenopteridae

           Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804                                   Ρυγχοφάλαινα

           Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)                                           Πτεροφάλαινα

Οικογένεια Physeteridae

           Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758                                           Φυσητήρας

Οικογένεια Delphinidae

           Delphinus delphis Linnaeus, 1758                                                     Δελφίνι

           Stenella caeruloalba (Meyen, 1833)                                                 Ζωνοδέλφινο

           Tursiops truncatus (Montagu, 1821)                                                Ρινοδέλφινο

           Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)                                                    Σταχτοδέλφινο

           Pseudorca crassidens Owen, 1864                                                    Ψευδόρκα

 

 φωτο: Χαρά Πελεκάνου

Back to top