Άρθρα

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Απάνω Μεριάς Σύρου

Στην Απάνω Μεριά βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι σημαντικότεροι και πιο γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι της Σύρου:

33_ar18_2

Η Χαλανδριανή με το πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο και τους 600 και πλέον ανασκαμμένους τάφους,

33_ar18_7

Το Καστρί, ακρόπολη και οικισμός της ίδιας περιόδου.

33_ar18_-4

Ο όρμος των Γραμμάτων με τις χαραγμένες στους βράχους επιγραφές της ελληνιστικής και της βυζαντινής περιόδου,

33_ar18_5

Η σπηλιά του Φερεκύδη με ίχνη ανθρώπινης παρουσίας κατά την αρχαϊκή εποχή,

33_ar18_-6

Το Δελφινονήσι που βρίσκεται απέναντι από την παραλία Δελφίνι είναι κι αυτό κηρυγμένο αρχαιολογικός χώρος λόγω των ιχνών πρωτοκυκλαδικής εγκατάστασης που εντοπίστηκαν εκεί,

Άγιος Λουκάς με το επίσης πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο.

ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Απόφαση ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-1998 – ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998 Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων περιοχών: Καστρί – Χαλανδριανή – Ατσιγγανόκαστρο – Δελφινονήσι – Χοντρά στη Σύρο.

Απόφαση ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-1992 – ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992

Τίτλος ΦΕΚ: Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. Σύρου.

Αποφασίζουμε:

Στα πλαίσια της εκπόνησης, από το ΥΠΕΧΩΔΕ, της Β’ φάσης της Ειδικής Χωροταξικής μελέτης ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και χρήσεων γης Ν. Σύρου, θεσμοθετούμε για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων (αρ. 91Ν/1892/90/ζώνη Α και οριοθετούμε ζώνη Β για τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες περιοχές:

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΑ: (Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. 1:5000 – απόσπασμα αρ. 1)

Για την περιοχή που έλαβε το όνομα της, ακριβώς, εξαιτίας των σωζόμενων αρχών και μεσαιωνικών επιγραφών χαραγμένων στους βράχους, έργων μοναδικής σημασίας για το νησί, ορίζουμε:

ΖΩΝΗ Α, αδόμητη, με τα εξής φυσικά όρια: Στα νότια, νοτιοανατολικά και δυτικά από τη θάλασσα (ακρωτήριο Γράμματα). Το προς βορρά, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό όριο της περιοχής, ακολουθεί το όριο της ζώνης που χαρακτηρίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως «όριο περιοχών προστατευόμενων από το ΥΠΠΟ» με απόληξη στη θάλασσα.

II. ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (αρ.: Φ.Χ.Γ.Υ.Σ., 1:5000, απόσπασμα χάρτη 2)

Ορίζουμε ζώνη Β_προστασίας 500 μ., πέριξ του σπηλαίου, εντός της οποίας θα επιτρέπεται η δόμηση ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας ΚΑ’ Εφορείας Αρχ/των η οποία θ’ ασκεί τον έλεγχο θεμελίων στην περιοχή.

III. ΚΑΣΤΡΙ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ (αρ. Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. 1:5.000, απόσπασμα χάρτη 3)

Για την περιοχή στο ύψωμα Καστριού, όπου έχει διασωθεί και ανασκαφεί από τον Χ. Τσούντα, σημαντικότατος οχυρωματικός οικισμός της Πρωτοκυκλαδικής III Α. περιόδου και την περιοχή της Χαλανδριανής δυτικά του Καστριού, όπου έχει αποκαλυφθεί το πιο εκτεταμένο Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο (: Πρωτοκυκλαδική II και III περίοδο), ορίζουμε:

  1. Ζώνη Α, αδόμητη 500μ. από την περίμετρο των αρχαίων στην οποία αποκλείεται – οποιαδήποτε χρήση.
  2. Ζώνη Β, 300 μέτρα πέριξ της ζώνης Α. Από την ζώνη Β εξαιρείται ο οικισμός της Χαλανδριανής, και στη ζώνη αυτή θα ισχύσουν οι όροι δόμησης και οι χρήσεις που προβλέπονται από τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (παρ. 3 α,4,5).
     

 ΦΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΚΑΣΤΡΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

 ΦΕΚ ΚΑΣΤΡΙ

Back to top