Κατηγορία: Ανθρώπινες Δραστηριότητες

Λίγα λόγια για τον τόπο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Η παρέμβαση του ανθρώπου στην Απάνω Μεριά είναι παρέμβαση μελετημένη αλλά και αναγκαία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολλές γενιές πίσω οι δουλευτές του “χωριού” σκύβοντας στο χώμα, ανιχνεύοντας την υγρασία του και τα χαρακτηριστικά του, εξετάζοντας τη χλωρίδα και την πανίδα, ακούγοντας τον αέρα […]

Read More

Μελισσοκομία: Πλήρης Πραγματεία περί των μελισσών

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΝΤΕΛΑ ΡΟΚΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΑΣ (*) ΠΑΡΙΣΙ 1790 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Με αυτόν εδώ τον τρίτο τόμο τελειώνουν όσα είχαμε να πούμε πάνω στη νέα μέθοδο διαχείρισης των μελισσών, όπως γίνεται στο νησί της Σύρας. Αυτοί οι τρεις τόμοι που […]

Read More

Μονοπάτια της Σύρου – Πεζοπόροι Σύρου

Απάνω Μεριά. Το κομμάτι του νησιού που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για όσους αναζητούν την εμπειρία του μοναδικού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό μορφολογικών στοιχείων που σπανίως συναντώνται στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Ο ορεινού χαρακτήρα όγκος που υψώνεται στην Απάνω Μεριά δίνει την αίσθηση αλπικού […]

Read More
Back to top